^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Programy i metody pracy

STOSOWANE PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rok szkolny Program
2017/2018

WYKAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Programy wychowania przedszkolnego:

 1. Anna Pawłowska – Niedbała, Dorota Kucharska, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos „Dziecko w swoim żywiole”. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki.

 2. Mirosława Pleskot, Agnieszka Staniszewska – Mieszek „Kocham Przedszkole”.

Inne:

„Program logopedyczny profilaktyczno-terapeutyczny”

 Program adaptacyjny „Klub Malucha”

 Program nauczania języka angielskiego „Mini English”

2016/2017
 1. Programy wychowania przedszkolnego:

a) Iwona Broda „Od przedszkolaka do pierwszaka”

b) Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka „Razem w przedszkolu”. Program wychowania przedszkolnego.

c) D.Kucharska, A.Pawłowska – Niedbała, D.Sikora – Banasik, J.Święcicka, E.Wilkos „Od zabawy do nauki” . Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki.

d) Anna Pawłowska – Niedbała, Dorota Kucharska, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos „Dziecko w swoim żywiole”. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki.

e) Mirosława Pleskot, Agnieszka Staniszewska – Mieszek „Kocham Przedszkole”.

Inne:

„Program logopedyczny profilaktyczno-terapeutyczny” opracowany przez Ewę Muzykę

Program adaptacyjny „Klub Malucha” opracowany przez Grażynę Kargol
Program nauczania języka angielskiego „Mini English” opracowany przez Łukasza Kołodzieja

2015/2016

1. Programy wychowania przedszkolnego:

 a)    Iwona Broda „Od przedszkolaka do pierwszaka”

 b)    Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka  „Razem w przedszkolu”. 
        Program wychowania przedszkolnego.

 c)    Barbara Bilewicz – Kuźnia, Teresa Parczewska „Ku dziecku”. Program wychowania przedszkolnego.

 d)    Anna Pawłowska – Niedbała, Dorota Kucharska, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos  „Dziecko w swoim żywiole”. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki.

2. Inne:

„Program logopedyczny profilaktyczno-terapeutyczny” opracowany przez Ewę Muzykę

Program adaptacyjny „Klub Malucha” opracowany przez Grażynę  Kargol

Program nauczania języka angielskiego „Mini English” opracowany przez   Łukasza Kołodzieja

2014/2015

Od przedszkolaka do pierwszaka WSiP

Razem w przedszkolu WSiP

Nasze Przedszkole MAC

2013/2014

      Razem w przedszkolu WSiP

      Nasze przedszkole MAC

2012/2013

      Razem w przedszkolu WSiP

      Wesołe przedszkole i przyjaciele WSiP

2011/2012 Razem w przedszkolu WSiP

 

METODY PRACY

Stosujemy:

 1. Bajki terapeutyczne – pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i wspierają rozwój psychiczny i emocjonalny małego dziecka.

 2. Dobrego Startu M. Bogdanowicz – stymuluje rozwój psychomotoryczny dziecka, poprzez usprawnianie funkcji analizatorów wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

 3. Drama – dzieci uczą się współpracy, wzajemnej akceptacji, otwartości na potrzeby innych.

 4. Edukacja matematyczna wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej – umożliwia dostosowanie treści nauczania do tempa rozwoju dzieci, sprzyja rozwojowi ich inteligencji operacyjnej, kształtowaniu odporności emocjonalnej na sytuacje trudne oraz rozwijaniu umiejętności matematycznych.

 5. Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów – eksponuje naturalne formy ruchowe, z wykorzystaniem interpretacji taneczno-rytmicznej.

 6. Gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) R. Labana – muzyka pełni rolę wyzwalającą i wspierającą aktywność ruchową,

 7. Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona – stymulowanie obu półkul mózgowych, poprawia pamięć, koncentrację, ułatwia naukę.

 8. Małe formy sceniczne – pobudza dzieci do działania, samodzielności, integruje grupę, daje możliwość współpracy w zespole, poznawania siebie nawzajem.

 9. Metoda C. Orffa – rozwija podstawowe uzdolnienia dzieci. Wykorzystuje żywiołowy zapał dzieci i ich naturalną motoryczność.

 10. Metoda eksperymentu – polega na doświadczalnym poznawaniu zjawisk przyrodniczych.

 11. Narzędzia Myślowe TOC – stanowią skuteczną strategię wspierającą proces efektywnego uczenia się.

 12. Nauka czytania I. Majchrzak - zainteresowanie dzieci światem liter i pismem rozpoczyna się od własnego imienia, nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe.

 13. Pedagogiki Zabawy – aktywizuje dzieci, wyzwala postawę twórczą, rozwija wyobraźnię, integruje grupę.

 14. Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – rozwija u dziecka orientację w schemacie całego ciała, w przestrzeni, ułatwia relacje z innymi dziećmi.

 15. Twórczego myślenia J. Osborne – mobilizuje dzieci do wysuwania własnych propozycji rozwiązywania problemów, rozwija wiarę we własne możliwości.